meny

Covid-19

Allgranth fastighetsförvaltning i Stockholm

Hur vi hanterar Covid-19 i vår verksamhet

Vår fastighetsförvaltning har ännu inte påverkats av Corona. Verksamheten fortsätter som tidigare, men med stor försiktighet för kunder, leverantörer och medarbetare. Våra hantverkstjänster hos privatpersoner med rot-avdrag har delvis begränsats. Vi säkerställer att såväl beställare som utförare är fullt friska och vidtar försiktighetsåtgärder vid kontakt i hemmet.

Avboka om du känner dig sjuk

Har du bokat hantverkstjänst och du känner dig sjukt, ska du genast ringa och avboka. När du är helt symtomfri kan du ringa och boka en ny tid. 


Vanliga symtom av Covid-19

  • - feber
  • - torrhosta
  • - halsont
  • - snuva
  • - trötthet
  • - huvudvärk
  • - muskel- och ledvärk
  • - nedsatt lukt- och smaksinne

Du hittar mer information om Covid-19 hos Folkhälsomyndighetens hemsida:  www.folkhalsomyndigheten.se


Har du frågor till oss

Välkommen att kontakta oss per mail, telefon och webbformuläret.