meny

Brandskydd

Säkerheten går före allt!

Även bostadsrättsföreningar är fastighetsägare och ska följa gällande lagar och regler.


Allgranth fastighetsförvaltning i Stockholm

Brandskydd

Till fastighetsägare och teknisk förvaltning genomför vi brandskyddsinventeringar, brandskyddskontroller, internkontroller samt upprättar den dokumentation som krävs enligt lag.

Vi hjälper er att ta fram underlag för er SBA pärm anpassad för era förutsättningar och kan föreslå lösningar till ett fullgott brandskydd.

Sedan 2004 har Lag om skydd mot olycka reglerat att ansvaret för brandskyddet i första hand vilar på den som äger en fastighet tillsammans med den som bedriver verksamhet där.
 
Såväl fastighetsägare som den som bedriver verksamhet i en fastighet har ansvar för brandsäkerheten. Lagkravet gäller alla organisationer, oberoende av storlek och typ av verksamhet.
 
Ytterst ansvarig är alltid företagets vd eller motsvarande. Med brandskydd menas inte bara det byggnadstekniska brandskyddet, utan även ett organisatoriskt brandskydd med utbildningar, handlingsplaner för utrymning, en väl dokumenterad organisation och kontrollplaner.   

 

Tjänster inom brandskydd:

  • Komplett leverans och service av brandskyddsutrustning
  • SBA, Egen tillsyn
  • Riskinventering
  • Brandskyddskontroller
  • Årlig revisioner
  • Konsultation, brand och sjukvårdsutbildning

Vad vi gör


Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel


Berätta mer

Teknisk Förvaltning för fastigheter

Teknisk Förvaltning


Berätta mer

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel


Berätta mer

Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning


Berätta mer

Digital portal för brf

Digital portal för styrelsen


Berätta mer

Brandskydd

Brandskydd


Berätta mer

Kostnadsfri konsultation med oss

Boka ett förutsättningslöst möte med oss för att diskutera vad vi kan erbjuda er förening.
Ett möte med oss är helt kostnadsfritt. Kontakta oss via formuläret, vi återkommer inom kort till dig/er. Det går även bra att ringa, Välkommen.

Är du redan kund hos oss, Kontakta oss via portalen eller knappen felanmälam BRF i menyn, så kontaktar vi dig så snart som det är möjligt, tack..

Tel: 08 - 420 380 81

Till intresseanmälan