meny

Brandskydd

Säkerheten går före allt!

Även bostadsrättsföreningar är fastighetsägare och ska följa gällande lagar och regler.


Allgranth fastighetsförvaltning i Stockholm

Brandskydd

Till fastighetsägare och teknisk förvaltning genomför vi brandskyddsinventeringar, brandskyddskontroller, internkontroller samt upprättar den dokumentation som krävs enligt lag.

Vi hjälper er att ta fram underlag för er SBA pärm anpassad för era förutsättningar och kan föreslå lösningar till ett fullgott brandskydd.

Sedan 2004 har Lag om skydd mot olycka reglerat att ansvaret för brandskyddet i första hand vilar på den som äger en fastighet tillsammans med den som bedriver verksamhet där.
 
Såväl fastighetsägare som den som bedriver verksamhet i en fastighet har ansvar för brandsäkerheten. Lagkravet gäller alla organisationer, oberoende av storlek och typ av verksamhet.
 
Ytterst ansvarig är alltid företagets vd eller motsvarande. Med brandskydd menas inte bara det byggnadstekniska brandskyddet, utan även ett organisatoriskt brandskydd med utbildningar, handlingsplaner för utrymning, en väl dokumenterad organisation och kontrollplaner.   

 

Tjänster inom brandskydd:

  • Komplett leverans och service av brandskyddsutrustning
  • SBA, Egen tillsyn
  • Riskinventering
  • Brandskyddskontroller
  • Årlig revisioner
  • Konsultation, brand och sjukvårdsutbildning

Välkommen att göra en förfrågan

Är du redan kund hos oss, Klicka på knappen nedanför för att gå till beställningsformuläret, tack..

Har du inte använt oss förut och har ett behov skicka gärna en förfrågan till order@allgranth.se

Beställning
Till intresseanmälan